Almere centrum

  • Opdrachtgever: OV Stadscentrum Almere
  • Gebiedsmarketing, marketing en profilering winkelgebied
  • Bevorderen regiofunctie stadscentrum
  • Sociale meerwaarde: een centrum voor de hele stad Almere
  • Overkoepelend marketingplan ism stakeholders (ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren) opstellen en uitvoeren
  • Integrale aanpak, activiteiten van alle partijen worden gebundeld onder één paraplu
  • Resultaat: sterk merk, grote naamsbekendheid, stijging bezoekersaantallen, hogere consumentwaardering.

Bekijk nog een case over sociale meerwaarde of gebiedsmarketing.

“Urban Solutions is vanuit haar ervaring en kennis in staat om binnen een (complex) gebied verschillende belangen af te wegen en die in een totaalconcept te verweven. Rekening houdend met diverse standpunten, maar toch het creatieve proces niet uit het oog verliezend!” Martin Ort, Directeur OV Stadscentrum Almere
Terug