De Gaard / Utrecht

  • Opdrachtgever: Van der Vorm Vastgoed/ Top Vastgoed
  • Herpositionering en marketing winkelcentrum
  • Omgevingscommunicatie
  • Diverse communicatiemiddelen om omwonenden, bezoekers en ondernemers tijdig en adequaat te informeren over de herontwikkeling van het centrum
  • Creëren van draagvlak en positieve sfeer
  • Sociale meerwaarde: het hart van de wijk
  • Persrelatiebeheer, positieve publiciteit
  • Resultaat: acceptatie plan door gemeenteraad, snel groeiend draagvlak onder bewoners, soepel verloop bestemmingsplan- en andere procedures

Bekijk een PR-case of wat we nog meer voor uw winkelgebied kunnen betekenen.

Terug