Hart van Huizen

  • Opdrachtgever: OV Hart van Huizen
  • Citybranding
  • Marketing winkelgebied
  • Versterken van de identiteit van Huizen als kwaliteitscentrum in het Gooi
  • Ontwikkelen concept ‘Van Goede Huizen’ en uitrollen van het merk door middel van promotionele acties en events
  • Begeleiden van de OV in het BIZ-traject en het creëren van draagvlak
  • Inspireren van ondernemers en aansturen van werkgroepen,  ter uitvoering van de gezamenlijke plannen
  • Social marketing
  • Resultaat: groeiende betrokkenheid en participatie, grotere naamsbekendheid, stijging van bezoekersaantallen

Bekijk nog een case over BIZ-begeleiding of social marketing.

“Ik ben blij met de regierol van Urban Solutions. Zij stellen de juiste vragen, waardoor je met elkaar op koers blijft.” Gert van den Broek, voorzitter Ondernemersvereniging Hart van Huizen
Terug